Alle får ikke barnehageplass likevel

Planen er klar for 2000 nye barnehageplasser i Bergen i løpet av 2007. Problemet et er at det likevel ikke er nok.