Sponheim: Sykelønna skal redde budsjettet

Det grepet regjeringen nå har gjort ved å endre sykelønnsordningen synes å være hovedsporet for å få statsbudsjettet sydd sammen.