Oslobarn først ut

Maar og alle andre førsteklassinger i Oslo «tyvstarter» med nytt opplegg, og får obligatorisk lese- og skriveopplæring i 1. klasse tilpasset den enkelte elev.