Gift i halvparten av gårdsbrønnene

Bioforsk har funnet rester av sprøytemidler i halvparten av alle undersøkte gårdsbrønner her i landet.