Utrygg etter NOKAS-ranet

To år etter NOKAS-ranet sier en av fem at de føler seg mindre trygge når de ferdes i Stavanger, enn de gjorde før det brutale ranet.