Tiltaksplan mot rømt oppdrettsfisk klar

Fiskeridirektør Peter Gullestad har godkjent Visjon nullflukt, Fiskeridirektoratets tiltaksplan mot rømt oppdrettsfisk.