Få sigaretter like farlig som mange

Du får ikke bedre helse av å redusere sigarettforbruket. Risikoen for å få kreft, hjerteinfarkt eller kronisk bronkitt er like stor som før, ifølge en ny dansk undersøkelse.