Diabetespasienter kan behandles med tabletter

Pasienter som har diabetes på grunn av genmutasjoner, kan nå behandles med tabletter. Dette har norske forskere funnet ut.