Razzia hos Sandstrøm og Herlofsen

Sivilt politi og granskere fra fylkeslegen og Rikstrygdeverket gjennomførte i dag razzia mot kontorene til psykolog Sandstrøm og psykiater Herlofsen.