44 prosent avkastning på Statoil-aksjen

Har du fremdeles Statoil-aksjene du kjøpte ved børsnoteringen for tre år siden? Da er avkastningen 44 prosent hvis du selger i dag.