Rår utviklingshemma å kjøpe eigen bustad

1500 utviklingshemma landet rundt står i bustadkø - Vårt råd er å kjøpe eller bygge sjølv, seier Helene Holand, leiar av Norsk Forbund for Utviklingshemma.