• VANLIGERE: Det kommer til å bli vanligere og vanligere å se utlendinger på svært lav lønn jobbe i Norge, mener professor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole. ARKIVFOTO: KNUT STRAND

- Dette er bare begynnelsen

Norge går i retning av et todelt arbeidsmarked, der utlendinger inntar lavlønnsyrkene. Dette kan presse de norske trygdeordningene, ifølge professor Ola Honningdal Grytten ved NHH.