- Vil øke interessen for aksjer

Obligatorisk tjenestepensjon til alle vil slett ikke bety at det norske aksjemarkedet drukner i penger. - Men interessen for aksjesparing vil trolig øke betydelig.