Vil bruke Hydro og Statoil politisk

SV vil bruke statens eiermakt i Statoil og Hydro til å nå en rekke politiske mål. Som eiere vil partiet si nei til oljeboring i Barentshavet og ja til aluminiumsinvesteringer i Årdal.