Advarer mot fiskelever og ål

Nye risikoanalyser viser at Vågen og flere andre områder i Bergen havn overskrider grenseverdiene for maksimal tolererbar risiko (MTR) for human helse når det gjelder PCB, kvikksølv og bly.