Knusende dom for Statoil i arbeidsrettssak

En Statoil-ansatt (68) fikk fredag rettens medhold i at han skal få fortsette i Statoil til han blir 70 år.