Stoltenberg reiser ikke til USA

Statsminister Jens Stoltenberg har takket nei til å delta på et møte i Global Health Council i Washington 1. juni. 1.-2. juni er statsministeren i Geneve for å lede et møte i FNs høynivåpanel.