NATO-basen på Jåttå trolig reddet

Jåttå blir etter alt å dømme et av de europeiske hovedkvarterene for NATOs nye "omformingskommando".