Eldre jobber saktere, men smartere

De fleste eldre arbeidstakere arbeider vel så effektivt som sine yngre kolleger. Svakere reaksjonsevner og fysikk blir kompensert av erfaring og riktige valg.