Grunnloven må endres

Store deler av Kirken, med biskoper i spissen, ivrer sterkt for å gjøre slutt på ordningen med statskirke. Men det er en omstendelig prosess.