Norge tilbyr FN flere soldater til Libanon

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til flere soldater til den internasjonale fredsstyrken i Libanon dersom FN ber om det.