Rektorer mener tilbudet til <br/>svake elever er uforsvarlig

Nesten halvparten av norske rektorer mener at tilbudet til de svake elevene i grunnskolen er uforsvarlig.