Vil ha fridager til foreldrepleie

Det bør vurderes å gi rett til fri fra jobben for å pleie syke foreldre på samme måte som småbarnsforeldre har krav på ekstra sykedager, mener sentrale politikere på Stortinget.