- Det handlet om stolthet

Konflikten mellom Per Orderud og faren handlet verken om penger eller eierskap. Den handlet om stolthet, mener Veronica Orderud. Les alt om dagens utvikling i Orderud-saken.