Slaktar styringa av vegprosjekt

Fem vegprosjekt som alle var under bygging i åra 1997-2000, hadde i denne perioden ein kostnadsauke frå 4,2 til 5,8 milliardar kroner. Det utgjer 38 prosent. Tre av desse prosjekta gjeld Vestlandet.