Staten bidrar med én firedel av midlene til kreftforskning

Bare én firedel av midlene til kreftforskning kommer direkte fra statsbudsjettet. Den største bidragsyteren til kreftforskning i Norge er Den Norske Kreftforening.