Sterke reaksjonar mot Kosmo

Administrasjonsminister Jørgen Kosmo sin intervensjon og instruks i Kværner/Aker-saka får nå truleg eit politisk etterspel.