På leting etter æren

I skumsprøyten på bølgetoppene skimtes en brun og en svart/hvit bylt. Ærfuglparet er oppdaget og føres i ærfuglmanntallet.