Sivilombodsmannen refsar skatteetaten

Sivilombodsmannen kritiserer skattevesenet for å gje folk for lite innsyn i eigne likningssaker.