Ber om 2000-amnesti

Flere ber nå om amnesti for 10.000 flyktninger her i landet ved overgangen til år 2000. I menneskelighet ønskes amnesti for alle som har fått avslag.