Skattefritt å bruke arbeidsgiverens pc hjemme

Oslo: Arbeidstakere som bruker arbeidsgiverens datautstyr hjemme, slipper heretter å betale skatt av det. Skattedirektoratet gjør nå unntak fra skatteloven for hjemlånsbuk av pc-er.