Sykehjem slurver med medisiner

En fersk hovedoppgave i farmasi avdekker oppsiktsvekkende rutinesvikt for håndtering av medisiner på norske sykehjem.