Mindreårige avhøres om bombefunn

Haugesund: Politiet i Haugesund har innbrakt to mindreårige personer.