Folkehelseprisen til Magne Raundalen

Magne Raundalen mottok Nasjonalforeningens Folkehelsepris for 2002 i dag.