Sikre på medhold i Strasbourg

Advokat Sigurd Klomsæt og fetteren til Birgitte Tengs er ikke i tvil om at Menneskerettighetsdomstolen vil finne norske myndigheter skyldige i konvensjonsbrudd.