Avslår krav om sjøforklaring

Midhordland herredsrett har av-slått kravet fra en HSD-kaptein om sikkerhetsforhold på selska-pets ferger.