Beredskapsøvelse i Bergen og Oslo

Norsk Hydro skal i samarbeid med Nutec gjennomføre en omfattende beredskapsøvelse i Bergen og Oslo fra torsdag morgen.