Mistenker at giftige kadavre er utplassert

Politiet mistenker at dyrekadavre med gift er utplassert i Rendalen i Hedmark for å få has på ulven i området. Statens Naturoppsyn ser alvorlig på saken.