Stopper salg av

Visse typer kosmetikk og kroppspleieprodukter kan inneholde løsningsmidler som er skadelige for forplantningsevnen. Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) tilrår å innføre forbud mot salg av disse produktene.