- Jeg har forklart meg mye feil

Aktor kjører hardt ut for å påvise motstrid i Viggo Kristiansens forklaringer om bevegelsene hans drapsdagen.