Aktivistene burde deltatt på konferansen

— Aktivistene var invitert til dialog, men beklageligvis har de valgt å stå utenfor.