Stabilt, men uavklart for Bastesen

Tilstanden til Kystpartiets leder Steinar Bastesen (56) var noe mer stabil mandag formiddag, men fremdeles uavklart.