Sykehusledelser i krisemøter

Ledelsen ved Akershus universitetssykehus og Ullevål sykehus i Oslo har berammet krisemøter i helgen for å drøfte den vanskelige budsjettsituasjonen.