Dyrere, farligere og strengere

Økt tobakksavgift, skrekkbilder i mediene og tobakkssalg på lisens for å håndheve aldersgrensen.