- Glad for ny gravferdsliturgi

Hvert år deltar tre millioner nordmenn ved gravferder. Gjennom en ny liturgi, som ble vedtatt på Kirkemøtet i går, vil de pårørende i større grad få mulighet til å påvirke gravferdseremoniene.