Vil sjekke sikkerheten i Romeriksporten

Til tross for at ledelsen i Flytoget AS avviser påstandene om manglende sikkerhet i Romeriksporten vil de ha uavhengige eksperter til å gjennomgå foranstaltningene som er gjort.