Mener forlik frifinner statsadvokat

Statsadvokat Olav Helge Thue har inngått forlik med tidligere overgrepssiktede Jens Cilleborg Jensen, som hadde saksøkt ham for uaktsomhet i tjenesten. - Vi anser dette som en fullstendig frifinnelse, sier Thues advokat, John Chr. Elden. Jensen-saken