Partene står etter det NTB erfarer fortsatt langt fra hverandre.

De forhandler om ny tariffavtale i forskningsoverenskomsten. Konsekvensene ved en streik kan blant annet bli at Institutt for energiteknikks atomreaktor på Kjeller rammes, og det kan bli vanskelig å gjennomføre eksamener for elever ved Handelshøyskolen BI og på høyskolen Westerdals.

I Parat kan man ikke røpe noe fra selve meklingen mens den pågår, ettersom dette er underlagt taushetsplikt. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud har tidligere uttalt at meklingen er krevende.

— Jeg kan ikke røpe noe fra selve meklingen, men fra vår side vurderer vi dette til å være en svært krevende mekling hvor streikefaren er overhengende, sier leder av Parat, Hans Erik Skjæggerud. (©NTB)