Syrerne i Norge får trolig bli

Asylsøknader fra Syria skal nå behandles, etter å ha vært satt på vent på ubestemt tid. De fleste søknadene vil bli innvilget.