— Jeg har jobbet i jernbanen siden 1975, og kan ikke huske at vi har hatt så mange og lange stengninger noe år i den perioden, sier Inge Hjertaas, informasjonssjef i Jernbaneverket region Vest til Bergens Tidende.

Årsakene til stengningene har variert, men konsekvensene blir de samme: Alternativ transport med busser må skaffes til veie på kort varsel, mens godtrafikken stanser helt opp.

Siste stopp i år var i forbindelse med ekstremuværet Dagmar, der tre ras stengte jernbanelinjen ved Vaksdal, Evanger og Hallingskeid. Togtrafikken sto stille mellom Arna og Myrdal fra andre juledag og frem til onsdag formiddag.